Velika borba, Elen G. Vajt

Svet u kome živimo postoji i deluje u vremenu koje je opterećeno i rastrzano krizama različitih karaktera i intenziteta. Knjiga »Velika borba« pristupa ovom pitanju vrlo ozbiljno i vrlo argumentovano, tražeći u istorijskim izvorima korene te globalne krize. Zato je ova knjiga tokom svoje duge istorije stekla nepovrediv autoritet duhovnog dela, koje svoju vrednost i trajnost čvrsto ukorenjuje u Bibliji.
 • Predgovor
  Ova knjiga nije objavljena s ciljem da otkrije postojanje greha, patnje i bede u ovom svetu. To je svima dobro poznato. Ova knjiga nije objavljena da […]
 • Uvod
  Adam je pre pojave greha uživao u neposrednom razgovoru sa svojim Stvoriteljem; ali pošto se čovek svojim prestupom odvojio od Boga, ljudskom rodu uskraćena je ova […]
 • 1. Razorenje Jerusalima
  »Kad bi i ti znao u ovaj tvoj dan što je za mir tvoj! Ali je sada sakriveno od očiju tvojih. Jer će doći dani na […]
 • 2. Progonstva u prvim stolećima
  Kada je svojim učenicima otkrivao sudbinu Jerusalima i događaje prilikom svog drugog dolaska, Isus je prorekao i iskustva koja će pripadnici Njegovog naroda sticati od vremena […]
 • 3. Era duhovne tame – otpad od vere
  Apostol Pavle je u svojoj Drugoj poslanici Solunjanima prorekao veliki otpad, čija će posledica biti uspostavljanje papske moći. On je izjavio da Hristov dan neće doći […]
 • 4. Valdenžani
  Videlo istine nije moglo biti potpuno ugašeno, iako je, tokom dugog razdoblja papske prevlasti, duboka tama obavijala Zemlju. U svim vekovima bilo je Božjih svedoka – […]
 • 5. Džon Viklif
  U vremenima pre reformacije postojao je vrlo mali broj prepisa Biblije, ali Bog nije dozvoljavao da Njegova Reč bude potpuno uklonjena. Njene istine nisu smele da […]
 • 6. Hus i Jeronim
  Jevanđelje je vrlo rano doprlo u Češku, još u devetom stoleću. Biblija je bila prevedena na narodni jezik, a i javna bogosluženja održavana su na narodnom […]
 • 7. Luter se odvaja od Rima
  Martin Luter zauzima istaknuto mesto među onima koji su bili pozvani da izvedu Crkvu iz tame zablude na svetlost čiste vere. Revan, vatren i odan, zato […]
 • 8. Luter pred državnim saborom
  Novi car, Karlo V, stupio je na nemački presto i izaslanici Rima požurili su da mu izraze svoja čestitanja i da ga nagovore da svoju moć […]
 • 9. Švajcarski reformator
  Kada bira ljude preko kojih će reformisati Crkvu, Bog primenjuje isti plan kojim se poslužio u vreme osnivanja Crkve, . Nebeski Učitelj ostavio je po strani […]
 • 10. Napredovanje Reformacije u Nemačkoj
  Luterov tajanstveni nestanak je izazvao zaprepašćenje u celoj Nemačkoj. Na sve strane ljudi su se raspitivali za njega. Kružile su najneverovatnije glasine, a mnogi su verovali […]
 • 11. Protest knezova
  Jedno od najplemenitijih svedočanstava ikada izrečenih u prilog reformaciji bio je Protest hrišćanskih knezova Nemačke objavljen na zasedanju Sabora u Špajeru 1529. godine. Hrabrost, vera i […]
 • 12. Reformacija u Francuskoj
  Posle Protesta u Špajeru i Konfesije u Augsburgu, događaja kojima je reformacija u Nemačkoj obeležila svoje pobede, nastale su godine sukoba i tame. Oslabljen neslogom među […]
 • 13. Holandija i Skandinavija
  U Holandiji je papska tiranija vrlo rano izazvala odlučne proteste. Sedam stotina godina pre Luterovog vremena, dva biskupa, koji su kao poslanici bili u Rimu i […]
 • 14. Kasniji engleski reformatori
  Dok je Luter zatvorenu Bibliju otvarao nemačkom narodu, Tindal je bio pokrenut Božjim Duhom da to isto učini za Englesku. Viklifova Biblija bila je prevedena s […]
 • 15. Biblija i Francuska revolucija
  Reformacija koja je u 16. veku otvorila Bibliju narodu, nastojala da uđe u sve evropske zemlje. Neki narodi radosno su je pozdravljali kao glas sa Neba. […]
 • 16. Pobožni putnici
  Engleski reformatori, iako su odbacili nauku Rimske crkve, zadržali su mnoge njene spoljašnje odlike. Tako je Anglikanska crkva, odbacivši autoritet i kredo Rima, u svom bogosluženju […]
 • 17. Preteče jutra
  Jedna od najsvečanijih, a ipak najslavnijih istina otkrivenih u Bibliji je istina o drugom dolasku Isusa Hrista, koji će doći da dovrši veliko delo otkupljenja. Božjem […]
 • 18. Jedan američki reformator
  Jedan čestit i pošten zemljoradnik, naveden da posumnja u božanski autoritet Pisma, ali ipak duboko zainteresovan da upozna istinu, bio je čovek koga je Bog izabrao […]
 • 19. Svetlost u tami
  Božje delo na Zemlji vekovima pokazuje da postoji izrazita sličnost između svake velike reforme i verskog pokreta. Načela Božjeg postupanja prema ljudima uvek su bila ista. […]
 • 20. Veliko versko probuđenje
  U proročkoj vesti prvog anđela iz 14. poglavlja Otkrivenja nagovešteno je da će zahvaljujući objavljivanju poruke o skorom Hristovom dolasku nastupiti veliko versko probuđenje. Opisan je […]
 • 21. Odbačena opomena
  Vilijam Miler i njegovi saradnici, propovedajući nauku o Hristovom drugom dolasku, imali su samo jedan cilj – da pokrenu ljude da se pripreme za sud. Trudili […]
 • 22. Ispunjena proročanstva
  Kada je prvi put isteklo očekivano vreme Gospodnjeg dolaska – u proleće 1844. godine – oni koji su u veri čekali Njegovo pojavljivanje neko vreme bili […]
 • 23. Šta je Svetilište?
  Biblijski tekst koji je više od svih ostalih postao temelj i središnji stub vere u drugi Hristov dolazak glasi: »Do dve hiljade i tri stotine dana […]
 • 24. U Svetinji nad svetinjama
  Nauka o Svetilištu predstavljala je ključ kojim je razjašnjena tajna razočaranja iz 1844. godine. Ona je iznela na videlo zaokruženi sistem istina, povezan i skladan, pokazujući […]
 • 25. Božji nepromenljivi zakon
  »I otvori se crkva Božja na Nebu i pokaza se kovčeg zaveta njegova.« (Otkrivenje 11,19) Kovčeg Božjeg zaveta nalazi se u svetinji nad svetinjama, u drugom […]
 • 26. Delo reforme
  Prorok Isaija je prorekao da će u vreme posletka biti izvršena reforma u oblasti svetkovanja pravog sedmičnog dana odmora: »Ovako veli Gospod: pazite na sud i […]
 • 27. Savremeni pokreti za oživljavanje vere
  Svuda gde se Božja Reč verno objavljivala, rezultati su svedočili o njenom božanskom poreklu. Božji Duh pratio je poruke Božjih slugu, i Reč je imala silu. […]
 • 28. Suočavanje sa izveštajem o ličnom životu – Istražni sud
  Prorok Danilo piše: »Gledah dokle se postaviše prestoli, i starac sede na kojemu beše odelo belo kao sneg, i kosa na glavi kao čista vuna, presto […]
 • 29. Poreklo zla
  Mnogi, razmišljajući o poreklu greha i razlogu njegovog postojanja, ostaju veoma zbunjeni. Oni vide delovanje zla, i njegove strašne posledice koje se pojavljuju u obliku jada […]
 • 30. Neprijateljstvo između čoveka i sotone
  »I još mećem neprijateljstvo između tebe i žene, i između semena tvojega i semena njezina, ono će ti na glavu stajati, a ti ćeš ga u […]
 • 31. Delovanje zlih duhova
  Povezanost vidljivog i nevidljivog sveta, služba Božjih anđela i delovanje zlih anđela, sve to je jasno otkriveno u Bibliji i neodvojivo utkano u ljudsku istoriju. Međutim, […]
 • 32. Sotonine zamke
  Veliki sukob između Hrista i sotone, koji traje već skoro šest hiljada godina, uskoro će biti završen; sotona udvostručuje svoje napore da osujeti Hristovo delovanje u […]
 • 33. Prva velika prevara
  Sotona je još od najranijih dana ljudske istorije, počeo da ulaže napore da prevari naš rod. Onaj isti koji je izazvao pobunu na Nebu poželeo je […]
 • 34. Možemo li razgovarati sa mrtvima? – Pojava spiritizma
  Služba svetih anđela, onako kako je prikazana u Bibliji, predstavlja veoma utešnu i dragocenu istinu za svakog Hristovog sledbenika. Međutim, biblijsko učenje o tom pitanju široko […]
 • 35. Ugrožena sloboda savesti
  Protestanti su danas mnogo naklonjeniji katolicizmu nego ranijih godina. U zemljama u kojima katolicizam nema prevlast i u kojima njegov kler zauzima pomirljiv stav s ciljem […]
 • 36. Sukob koji se približava
  Od samog početka velikog sukoba na Nebu, sotona je želeo da sruši Božji zakon. U nameri da postigne ovaj cilj, upustio se u pobunu protiv Stvoritelja. […]
 • 37. Biblija – naša zaštita
  »Zakon i svedočanstvo tražite, ako li ko ne govori tako, njemu nema zore!« (Isaija 8,20) Pripadnici Božjeg naroda upućeni su na Pismo kao na svoju zaštitu […]
 • 38. Poslednja opomena
  »I posle ovoga videh drugoga anđela gde silazi s neba, koji imaše oblast veliku; i zemlja se zasvetli od slave njegove. I povika jakim glasom, govoreći: […]
 • 39. Vreme velike nevolje
  »A u to će se vreme podignuti Mihailo, veliki knez, koji brani svoj narod; i biće žalosno vreme, kakvoga nije bilo otkako je naroda do tada; […]
 • 40. Božji narod izbavljen
  Kada onima koji drže Božji zakon, bude uskraćena zaštita ljudskih zakon, tada će u raznim zemljama istovremeno biti organizovan pokret za njihovo uništenje. Kada se vreme […]
 • 41. Pustošenje Zemlje
  »Jer gresi njezini dopreše tja do neba i Bog se opomenu nepravde njezine… kojom čašom zahvati vama, zahvatajte joj po dva puta onoliko. Koliko se proslavi […]
 • 42. Velika borba je završena
  Posle hiljadu godina Hristos se ponovo vraća na Zemlju. Prati ga mnoštvo otkupljenih i povorka anđela. Dok silazi sa zastrašujućim veličanstvom, zapoveda umrlim bezakonicima da ustanu […]