fbpx
30/06/2020

30. Neprijateljstvo između čoveka i sotone

»I još mećem neprijateljstvo između tebe i žene, i između semena tvojega i semena njezina, ono će ti na glavu stajati, a ti ćeš ga u […]
30/06/2020

29. Poreklo zla

Mnogi, razmišljajući o poreklu greha i razlogu njegovog postojanja, ostaju veoma zbunjeni. Oni vide delovanje zla, i njegove strašne posledice koje se pojavljuju u obliku jada […]
30/06/2020

28. Suočavanje sa izveštajem o ličnom životu – Istražni sud

Prorok Danilo piše: »Gledah dokle se postaviše prestoli, i starac sede na kojemu beše odelo belo kao sneg, i kosa na glavi kao čista vuna, presto […]
30/06/2020

27. Savremeni pokreti za oživljavanje vere

Svuda gde se Božja Reč verno objavljivala, rezultati su svedočili o njenom božanskom poreklu. Božji Duh pratio je poruke Božjih slugu, i Reč je imala silu. […]