fbpx

Josif Flavije

11/03/2013

NOVOZAVETNA ARHEOLOGIJA

“Rodi se Isus u Vitlejemu judejskome, za vreme cara Iroda” (Matej 2:1). A taj car Irod – čija paranoidna vladavina dodaje zastrašujuću pretnju jevanđeoskoj priči – […]