fbpx
11/03/2013

BIBLIJA I SVANUĆE HRIŠĆANSTVA

Predvodnici hrišćanstva nosili su sa sobom nepokolebljivu veru u Hristovo vaskrsenje. Ma gde odlazili, oni su nosili sa sobom spise Starog zaveta iz kojih su dokazivali […]
11/03/2013

DOBIJENA BITKA

Bitka za Novi zavet bila je najžešća sredinom devetnaestog veka. F. H. Baur (F. C. Baur) sa Univerziteta u Tibingenu izjavio je da gotovo nijedna knjiga […]
11/03/2013

ŽIVOTNI PRONALAZAK

Tišendorf je načinio svoje veliko otkriće 1859. godine u manastiru na planini Sinaj. Kodeks Sinaitikus – kompletan Stari i Novi zavet u obliku knjige za razliku […]
11/03/2013

BITKA ZA NOVI ZAVET

Bitka za Stari zavet dobijena je uz pomoć onoga što je pronašao beduinski pastir. Bitka za Novi zavet dobijena je uz pomoć pronalaska nemačkog profesora Konstantina […]